Joko lähdet, vastahan tulit?

Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden muuttoliike Suomessa vuosina 2010–2021

Kirjoittajat

  • Tomas Hanell
  • Markku Mattila
  • Toni Ahvenainen
  • Mika Raunio

Avainsanat:

Kotimaan muuttoliike, ulkomaalaistaustaiset henkilöt, alueellinen eriytyminen, työperäinen maahanmuutto, työvoimapula

Abstrakti

Artikkelissa kartoitetaan ulkomaalaistaustaisten henkilöiden maakuntien välistä muuttoliikettä ajanjaksolla 2010–2021. Tilastollinen tarkastelu viittaa siihen, että ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat – ryhmän suhteellisesta pienuudesta huolimatta – erittäin merkittävässä roolissa, kun tarkastellaan koko Suomen alueellisia väestönmuutoksia. Ulkomaalaistaustaisen henkilöiden keskittyminen pääkaupunkiseudulle on erittäin voimakasta ja monen maakunnan väestönkadon osalta aivan keskeisessä roolissa. Tämä muuttoliike voimistaa osaltaan Suomen aluerakenteellista eriytymistä. Voimakkaan keskittymisen seurauksena maahanmuutosta ei myöskään olle ratkaisua miltei jokaista Suomen maakuntaa piinaavaan työvoimapulaan.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-11-17

Viittaaminen

Hanell, T., Mattila, M., Ahvenainen, T., & Raunio, M. (2023). Joko lähdet, vastahan tulit? Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden muuttoliike Suomessa vuosina 2010–2021. Migration-Muuttoliike, 49(2), 34–41. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/141138

Numero

Osasto

Artikkelit