https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/issue/feed Siirtolaisuus-Migration 2021-03-22T13:40:23+02:00 Kirsi Sainio kirsi.sainio@migrationinstitute.fi Open Journal Systems https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103431 Uusi vuosi, uusi strategia, uusi Siirtolaisrekisteri 2021-03-22T10:12:15+02:00 Saara Pellander info@utu.fi 2021-03-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Saara Pellander https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103433 Kuolansuomalaiset – Kuolan niemimaan kadonnut ja unohdettu suomalaisyhteisö 2021-03-22T10:37:14+02:00 Mikko Kuitula info@utu.fi <p>Kuolan niemimaalle syntyi 1800-luvun puolivälin jälkeen alkaneen kolonisaation ja siirtolaisuuden seurauksena kuolansuomalaisten vähemmistö, johon kuului keisariajan lopulla noin 1 700 henkeä. Siirtolaiseksi parempaa elintasoa etsimään lähdettiin etenkin Pohjois-Suomesta. Suurin osa lähtijöistä asettui asumaan Muurmannin<br>rannalle, jossa heidän pääelinkeinona oli merikalastus. Neuvostoliitossa elämäänsä jatkanut&nbsp; kuolansuomalaisten yhteisö yksinkertaisesti katosi ja lakkasi olemasta 1930-luvun vainojen ja pakkosiirtojen seurauksena, minkä vuoksi kuolansuomalaiset ja heidän historiansa myös unohdettiin monella tapaa. Artikkeli<br>pohjaa kirjoittajan suomalaisten Kuolan niemimaalle suuntautunutta siirtolaisuutta ja kuolansuomalaisten historiaa käsitelleeseen pro gradu -tutkielmaan.</p> 2021-03-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Mikko Kuitula https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103435 Maastamuutto suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 1902, 1970 ja 2016 2021-03-22T10:44:46+02:00 Maarit Lamminmäki info@utu.fi <p>Maastamuuttoa on käsitelty suomalaisessa lehdistössä sekä valtakunnan tasolla että alueellisesti Amerikan muuton ajoista lähtien. Lähestymistapa ja kehykset, joissa maastamuuttoa tarkastellaan, ovat kuitenkin vaihdelleet: vuonna 1902 maastamuuttoa lähestyttiin isänmaallisuuden ja uhan, vuonna 1970 epäonnistuneen<br>talous-, työvoima- ja aluepolitiikan sekä vuonna 2016 yksilön toimijuuden kehyksistä. Siirtolaisuuskäsitteen<br>käyttö on muuttunut vuosikymmenten kuluessa. Mitä enemmän muuttajan toimijuus uutisoinnissa korostuu, sitä epätodennäköisempää on, että häntä kutsutaan siirtolaiseksi. Siirtolaisuuden ja maastamuuton rinnalle<br>on noussut termi aivovuoto. Artikkeli pohjautuu Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian oppiaineeseen tehtyyn kandidaatintutkielmaani, jonka tutkimusaineistona olivat Suomessa 1902, 1970 ja 2016 ilmestyneet suomenkieliset sanomalehdet Helsingin Sanomat, Kaleva ja Päivälehti. Tarkastelun kohteena olivat sanomalehdissä julkaistujen uutisten ja muiden kirjoitusten ilmiöstä esiin nostamat teemat, rinnastukset,<br>puhetapa ja sävy sekä lehdistön tavat kehystää maastamuuttoa koskevaa kirjoittelua. </p> 2021-03-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Maarit Lamminmäki https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103437 Muuttoliike muuttaa alueen identiteettiä 2021-03-22T10:50:46+02:00 Mika Raunio info@utu.fi Toni Ahvenainen info@utu.fi Markku Mattila info@utu.fi <p>Siirtolaisuusinstituutin Seinäjoen yksikön hankkeessa (www.muuttomoottori.fi) tutkitaan Seinäjoen kaupunkiseudun muuttoliikettä aluekehityksen viitekehyksessä. Tutkimus tuottaa alueen kunnille politiikkasuosituksia, joilla vahvistetaan seudun kehitystä ja vetovoimaa. Yksi tunnistetuista kehityspoluista on seudun kulttuurinen muutos, jota katalysoivat erityisesti suurilta kaupunkiseuduilta palaavat paluumuuttajat.<br>Seinäjoen kaupunkiseutu onkin hyvä esimerkki siitä, miten muuttoliike muovaa alueen kehitystä ja identiteettiä positiivisella tavalla. </p> 2021-03-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103438 Politics of Belonging: International Migration and National Narratives in Europe 2021-03-22T13:04:10+02:00 Roosa Näsi info@utu.fi <p>The 20th Nordic Migration Research Conference and the 17th Society for the Study of Ethnic Relations<br>and International Migration (ETMU) conference was organized online in collaboration with the University of Helsinki, Finland, on January 11–14, 2021, under the theme of Colonial/Racial Histories, National Narratives and Transnational Migration. The conference brought together multidisciplinary academic discussion in which the colonial/racial past and present are seen as relevant for how diasporic communities, racialized minorities, and Indigenous Peoples are encountered and acted upon in the Nordic societies.</p> 2021-03-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Roosa Näsi https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103439 Nobel-Dynastia – Innovaattorit ja keksijät Ruotsista 2021-03-22T13:07:10+02:00 Aino Petrova info@utu.fi <p>Innovatiivisuus ja kehitys ovat olleet olennainen osa meidän maailmaa kautta aikojen. Maailmalla on ollut paljon tärkeitä ihmisiä kehityksen suhteen, ja tässä tekstissä tuon teille esiin juuri näitä kiinnostavia henkilöitä. Heidän<br>keksintönsä ovat vieläkin osa maailmamme, ja yhden heistä ansiosta nykymaailmassa jaetaan Nobel-palkinto niille, jotka ovat sen ansainneet innovatiivisuudellaan.</p> 2021-03-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Aino Petrova https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103441 Amerikansuomalaisena siirtolaistyössä – John Gronlundin matka purjelaivoilta Bostoniin 2021-03-22T13:11:02+02:00 Marko Alivuotila info@utu.fi <p>John Gronlund (1859–1939) oli amerikansuomalainen, jonka elämänvaiheet kulkivat meriltä pysyvästi siirtolaiseksi Amerikkaan. Erityiseksi hänen elämäntarinansa tekee se, että hän itse työskenteli siirtolaistyössä Amerikassa laivayhtiö White Star Linen palveluksessa. Häneltä on jäänyt vaihtelevasti muistikirjoja eri ajanjaksoilta.<br>Tämän kirjallisen aineiston kopiot on tallennettu Siirtolaisuusinstituutin arkistoon.</p> 2021-03-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Marko Alivuotila https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103445 Kuin muuttolintu 2021-03-22T13:36:40+02:00 Eero Sorila info@utu.fi <p>.</p> 2021-03-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Eero Sorila https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103444 Värillisenä lapsena apartheidin ansassa 2021-03-22T13:34:25+02:00 Ismo Söderling info@utu.fi <p>Trevor Noah (2020). Laiton lapsi. Värikäs nuoruuteni Etelä-Afrikassa. Atena Kustannus Oy. 358 s.</p> 2021-03-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Ismo Söderling https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103442 Viides kolonna Suomen reservinä 2021-03-22T13:13:24+02:00 Antero Leitzinger info@utu.fi <p>.</p> 2021-03-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Antero Leitzinger https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103443 Suomen kansalaisten maahanmuutto Suomeen – keitä he ovat? 2021-03-22T13:27:44+02:00 Elli Heikkilä info@utu.fi <p>.</p> 2021-03-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Elli Heikkilä