https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/issue/feed Siirtolaisuus-Migration 2021-06-16T14:19:14+03:00 Kirsi Sainio kirsi.sainio@migrationinstitute.fi Open Journal Systems https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109440 Muuttuva ulkosuomalaisuus, muuttuvat muuttoliikkeet 2021-06-15T12:56:27+03:00 Saara Pellander info@utu.fi 2021-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Saara Pellander https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109441 Sipilän hallituksen perintö: kohti kansainvälisen suojelun alhaisinta tasoa 2021-06-15T13:05:22+03:00 Outi Lepola info@utu.fi Elina Pirjatanniemi info@utu.fi <p>Pääministeri Juha Sipilän hallituskaudella tehtiin ulkomaalaislakiin lukuisia turvapaikanhakijoiden asemaa koskevia muutoksia, joita arvioimme&nbsp; tutkimushankkeessamme. Sen yksi keskeinen johtopäätös on, että nämä muutokset ovat omalta osaltaan vahvistaneet Euroopan unionissa nähtävillä olevaa trendiä, jossa valtiot pyrkivät kohti kansainvälisen suojelun alhaisinta tasoa. Tässä artikkelissa tarkastelemme lähemmin humanitaarista suojelua koskevaa muutosta esimerkkinä tästä race to the bottom -ilmiöstä.</p> 2021-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Outi Lepola & Elina Pirjatanniemi https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109442 Irakin arabiheimojen heimo-oikeus ja vaikutukset pakkomuuttoon 2021-06-15T13:11:53+03:00 Venla Österberg info@utu.fi <p>Irakin arabiheimoilla on merkittävä oikeudellinen, taloudellinen ja sosiaalinen asema yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Tässä artikkelissa kuvaan arabiheimojen ja -klaanien oikeus-, korvaus- ja vakuutuskäytäntöjä. Nämä käytännöt tuovat turvaa ihmisten arkisiin ristiriita- ja konfliktitilanteisiin, mutta osaltaan myös vaarantavat yksilöiden ja perheiden turvallisuuden, ja voivat olla syynä sille, että ihmiset joutuvat pakenemaan asuinalueiltaan ja kotimaastaan.</p> 2021-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Venla Österberg https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109443 The Genealogy of John Morton, the Signer: the DNA Results 2021-06-15T13:16:11+03:00 Auvo Kostiainen info@utu.fi <p>John Morton (1725–1777) was one of the 56 persons who signed the Declaration of Independence of the United States in 1776. Especially, it is pointed out in many sources that he casted the decisive vote for independence. Consequently, it has been<br>debated, what was his ethnic origin, was he of Swedish or Finnish ancestry? The problem may be studied through the great-grandfather of John Morton, named Mårten Mårtensson, who came from the so-called Forest Finn areas in Central Sweden in 1654 to the colony of New Sweden in Delaware.</p> 2021-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Auvo Kostiainen https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109444 Rajavalvonta muuttuvassa maailmassa 2021-06-15T13:21:27+03:00 Veera Juntunen info@utu.fi <p>Rajat, valvonta ja geopolitiikka ovat kiehtoneet minua jo pitkään. Päätin tehdä pro gradu -tutkielmani rajavalvonnasta, koska siinä pystyin yhdistämään kaikki kolme mielenkiinnon kohdettani. Tutkimusalueeksi valitsin Kainuun rajavartioston<br>alueen (Kuva 1.), koska sitä on tutkittu vähemmän kuin esimerkiksi Kaakkois-Suomen rajavartioston aluetta. Kainuun rajavartioston alueella välimatkat ovat pitkiä ja alue on kuntakeskuksia lukuun ottamatta harvaanasuttua. Minulla on myös sukulaisia Kainuussa, minkä vuoksi tämä alue kiinnosti minua erityisesti.</p> 2021-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Veera Juntunen https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109445 Muuttoliikeinstituutti – rakkaan lapsen monet nimet 2021-06-15T13:25:00+03:00 Anu Heiskanen info@utu.fi <p>Kirjoittaja on toimittanut teoksen Kuntta: Ulkosuomalaisten antologia</p> 2021-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Anu Heiskanen https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109446 Daisy Lady: Hülya “Hissu” Kytö 2021-06-15T13:30:36+03:00 Tereza Brhelová info@utu.fi <p><span class="VIiyi" lang="en"><span class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="en" data-language-to-translate-into="fi" data-phrase-index="0">Interview with Hülya "Hissu" Kytö, who has been helping women who have moved to Finland for years as the executive director of the DaisyLadies association.</span></span></p> 2021-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Tereza Brhelová & Hülya Kytö https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109450 Takaisin Suomeen – Siirtolaisuusinstituutin harjoittelijat pohtivat paluumuuttokokemuksiaan 2021-06-15T14:05:59+03:00 Venla Koivuluhta info@utu.fi Heidi Latvala-White info@utu.fi 2021-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Venla Koivuluhta & Heidi Latvala-White https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109451 Adaptable But Not Replaceable: Migration Studies Fieldwork in the Time of COVID-19 2021-06-15T14:09:40+03:00 Samira Saramo info@utu.fi Marja Tiilikainen info@utu.fi Mervi Kaukko info@utu.fi Fath E. Mubeen info@utu.fi Tiina-Riitta Lappi info@utu.fi <p>The Migration Institute of Finland hosted an open online research seminar on March 9, 2021, that delved into how<br>researchers have adapted their fieldwork and participatory practices in the face of pandemic restrictions.</p> 2021-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 writers https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109454 Ajankohtaista instituutissa 2021-06-15T14:21:48+03:00 Saara Pellander info@utu.fi <p>- Siirtolaisuusinstituutille uusi strategia 2021-2023</p> <p>- Instituutin palvelut löytyvät nyt entistä monipuolisemmin verkosta</p> <p>- John Morton -palkinto 2021 on myönnetty Suomen Sukututkimusseuralle</p> <p>- Uusia hankerahoituksia</p> <p>- Raportti ulkosuomalaiskyselystä on valmistunut</p> 2021-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109453 Amerikansuomalaisen trumpetinsoittajan 63 vuotta Venäjällä 2021-06-15T14:18:47+03:00 Auvo Kostiainen info@utu.fi <p>Allan Sihvola (2021). Stalinin taivaan alle.<br>Lapsena Yhdysvalloista Neuvosto-Karjalaan.</p> 2021-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Auvo Kostiainen https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109447 Raja railona aukeaa? 2021-06-15T13:55:02+03:00 Antero Leitzinger info@utu.fi 2021-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Antero Leitzinger https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109448 Fennoskandian historiaa ruotsinsuomalaisittain 2021-06-15T14:00:49+03:00 Juha Tainio info@utu.fi 2021-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Juha Tainio https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109449 Global Migration Increasing and Concentrating to Certain Countries 2021-06-15T14:03:46+03:00 Elli Heikkilä info@utu.fi 2021-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Elli Heikkilä