Siirtolaisuus-Migration https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/ Siirtolaisuusinstituutti fi-FI Siirtolaisuus-Migration 0355-3779 Uusi vuosi, uusi strategia, uusi Siirtolaisrekisteri https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103431 Saara Pellander Copyright (c) 2021 Saara Pellander 2021-03-22 2021-03-22 47 1 3 4 Kuolansuomalaiset – Kuolan niemimaan kadonnut ja unohdettu suomalaisyhteisö https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103433 Kuolan niemimaalle syntyi 1800-luvun puolivälin jälkeen alkaneen kolonisaation ja siirtolaisuuden seurauksena kuolansuomalaisten vähemmistö, johon kuului keisariajan lopulla noin 1 700 henkeä. Siirtolaiseksi parempaa elintasoa etsimään lähdettiin etenkin Pohjois-Suomesta. Suurin osa lähtijöistä asettui asumaan Muurmannin rannalle, jossa heidän pääelinkeinona oli merikalastus. Neuvostoliitossa elämäänsä jatkanut  kuolansuomalaisten yhteisö yksinkertaisesti katosi ja lakkasi olemasta 1930-luvun vainojen ja pakkosiirtojen seurauksena, minkä vuoksi kuolansuomalaiset ja heidän historiansa myös unohdettiin monella tapaa. Artikkeli pohjaa kirjoittajan suomalaisten Kuolan niemimaalle suuntautunutta siirtolaisuutta ja kuolansuomalaisten historiaa käsitelleeseen pro gradu -tutkielmaan. Mikko Kuitula Copyright (c) 2021 Mikko Kuitula 2021-03-22 2021-03-22 47 1 5 8 Maastamuutto suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 1902, 1970 ja 2016 https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103435 Maastamuuttoa on käsitelty suomalaisessa lehdistössä sekä valtakunnan tasolla että alueellisesti Amerikan muuton ajoista lähtien. Lähestymistapa ja kehykset, joissa maastamuuttoa tarkastellaan, ovat kuitenkin vaihdelleet: vuonna 1902 maastamuuttoa lähestyttiin isänmaallisuuden ja uhan, vuonna 1970 epäonnistuneen talous-, työvoima- ja aluepolitiikan sekä vuonna 2016 yksilön toimijuuden kehyksistä. Siirtolaisuuskäsitteen käyttö on muuttunut vuosikymmenten kuluessa. Mitä enemmän muuttajan toimijuus uutisoinnissa korostuu, sitä epätodennäköisempää on, että häntä kutsutaan siirtolaiseksi. Siirtolaisuuden ja maastamuuton rinnalle on noussut termi aivovuoto. Artikkeli pohjautuu Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian oppiaineeseen tehtyyn kandidaatintutkielmaani, jonka tutkimusaineistona olivat Suomessa 1902, 1970 ja 2016 ilmestyneet suomenkieliset sanomalehdet Helsingin Sanomat, Kaleva ja Päivälehti. Tarkastelun kohteena olivat sanomalehdissä julkaistujen uutisten ja muiden kirjoitusten ilmiöstä esiin nostamat teemat, rinnastukset, puhetapa ja sävy sekä lehdistön tavat kehystää maastamuuttoa koskevaa kirjoittelua. Maarit Lamminmäki Copyright (c) 2021 Maarit Lamminmäki 2021-03-22 2021-03-22 47 1 9 12 Muuttoliike muuttaa alueen identiteettiä https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103437 Siirtolaisuusinstituutin Seinäjoen yksikön hankkeessa (www.muuttomoottori.fi) tutkitaan Seinäjoen kaupunkiseudun muuttoliikettä aluekehityksen viitekehyksessä. Tutkimus tuottaa alueen kunnille politiikkasuosituksia, joilla vahvistetaan seudun kehitystä ja vetovoimaa. Yksi tunnistetuista kehityspoluista on seudun kulttuurinen muutos, jota katalysoivat erityisesti suurilta kaupunkiseuduilta palaavat paluumuuttajat. Seinäjoen kaupunkiseutu onkin hyvä esimerkki siitä, miten muuttoliike muovaa alueen kehitystä ja identiteettiä positiivisella tavalla. Mika Raunio Toni Ahvenainen Markku Mattila Copyright (c) 2021-03-22 2021-03-22 47 1 13 16 Politics of Belonging: International Migration and National Narratives in Europe https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103438 The 20th Nordic Migration Research Conference and the 17th Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU) conference was organized online in collaboration with the University of Helsinki, Finland, on January 11–14, 2021, under the theme of Colonial/Racial Histories, National Narratives and Transnational Migration. The conference brought together multidisciplinary academic discussion in which the colonial/racial past and present are seen as relevant for how diasporic communities, racialized minorities, and Indigenous Peoples are encountered and acted upon in the Nordic societies. Roosa Näsi Copyright (c) 2021 Roosa Näsi 2021-03-22 2021-03-22 47 1 17 19 Nobel-Dynastia – Innovaattorit ja keksijät Ruotsista https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103439 Innovatiivisuus ja kehitys ovat olleet olennainen osa meidän maailmaa kautta aikojen. Maailmalla on ollut paljon tärkeitä ihmisiä kehityksen suhteen, ja tässä tekstissä tuon teille esiin juuri näitä kiinnostavia henkilöitä. Heidän keksintönsä ovat vieläkin osa maailmamme, ja yhden heistä ansiosta nykymaailmassa jaetaan Nobel-palkinto niille, jotka ovat sen ansainneet innovatiivisuudellaan. Aino Petrova Copyright (c) 2021 Aino Petrova 2021-03-22 2021-03-22 47 1 20 24 Amerikansuomalaisena siirtolaistyössä – John Gronlundin matka purjelaivoilta Bostoniin https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103441 John Gronlund (1859–1939) oli amerikansuomalainen, jonka elämänvaiheet kulkivat meriltä pysyvästi siirtolaiseksi Amerikkaan. Erityiseksi hänen elämäntarinansa tekee se, että hän itse työskenteli siirtolaistyössä Amerikassa laivayhtiö White Star Linen palveluksessa. Häneltä on jäänyt vaihtelevasti muistikirjoja eri ajanjaksoilta. Tämän kirjallisen aineiston kopiot on tallennettu Siirtolaisuusinstituutin arkistoon. Marko Alivuotila Copyright (c) 2021 Marko Alivuotila 2021-03-22 2021-03-22 47 1 25 29 Kuin muuttolintu https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103445 . Eero Sorila Copyright (c) 2021 Eero Sorila 2021-03-22 2021-03-22 47 1 36 37 Värillisenä lapsena apartheidin ansassa https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103444 Trevor Noah (2020). Laiton lapsi. Värikäs nuoruuteni Etelä-Afrikassa. Atena Kustannus Oy. 358 s. Ismo Söderling Copyright (c) 2021 Ismo Söderling 2021-03-22 2021-03-22 47 1 34 35 Viides kolonna Suomen reservinä https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103442 . Antero Leitzinger Copyright (c) 2021 Antero Leitzinger 2021-03-22 2021-03-22 47 1 30 31 Suomen kansalaisten maahanmuutto Suomeen – keitä he ovat? https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/103443 . Elli Heikkilä Copyright (c) 2021 Elli Heikkilä 2021-03-22 2021-03-22 47 1 32 33