Monialainen yhteistyö kotouttamisessa –näkökulmana poliisin työ

  • Sari Vanhanen
Avainsanat: monialainen yhteistyö, poliisityö, kotouttava työ, ammatillinen asiantuntijuus, työssä oppiminen

Abstrakti

Asiantuntijuuksien eriytyessä työelämässä korostuu yhä enemmän sektorirajat ylittävä yhteistyö. Sitä tehdään eri näkökulmien kuulemiseksi, kokonaiskuvan hahmottamiseksi ja mielekkäiden ratkaisujen löytämiseksi uusissa,
muuttuvissa tilanteissa. Minkä vuoksi yhteistyötä tehdään, miten se toimii ja mitä se merkitsee osana poliisityötä? YTM Sari Vanhanen tutki näitä kysymyksiä sosiologian alan väitöstyössään ”Monialainen yhteistyö kotouttamisessa
näkökulmana poliisin työ”.

Ajankohtainen tutkimus tuo esiin poliisin ennalta estävää työtä, jolla pyritään rakentamaan vastavuoroista luottamusta ja aktiivista kanssakäymistä eri vähemmistöjen kanssa. Sosiologian artikkeliväitöskirjan lähtökohtana on ollut työelämän muutos etnisesti, kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa yhteiskunnassa. Tämä muutos edellyttää ammatillisen osaamisen ja työmenetelmien arviointia eri aloilla.

Julkaistu
2020-09-24
Viittaaminen
Vanhanen, S. (2020). Monialainen yhteistyö kotouttamisessa –näkökulmana poliisin työ. Siirtolaisuus-Migration, 46(3), 22-25. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/98351
Osasto
Artikkelit