Turvapaikka Kristuksessa

Islamista kristinuskoon kääntyneiden turvapaikanhakijoiden kokemuksia kääntymisprosessista

  • Iiris Nikanne
Avainsanat: turvapaikanhakijat, uskonnollinen kääntyminen, kääntymiskokemukset, uskontojen ja kulttuurien kohtaaminen

Abstrakti

Kriisitilanteessa ihminen rakentaa uudelleen suhteensa itseensä ja ympäristöönsä, ja joillain tähän prosessiin voi liittyä myös uskonnollisten näkemysten uudelleenarviointia. Ne turvapaikanhakijat, jotka kääntyvät islamista kristinuskoon, käyvät läpi hengellisesti, henkisesti ja sosiaalisesti haastavan prosessin, joka voi toisaalta auttaa heitä pääsemään yli menneistä traumoista ja antaa merkityksellisyyttä, turvaa ja pysyvyyttä muuten vaikeassa ja epävarmassa elämäntilanteessa. Juridisesti turvapaikanhakijaksi määritellään henkilö, jolla on vireillä oleva
turvapaikkahakemus, mutta tekstin sujuvuuden vuoksi tässä artikkelissa turvapaikanhakijalla viitataan kaikkiin turvapaikkaa hakeneisiin riippumatta heidän turvapaikkahakemuksensa statuksesta. Artikkeli pohjautuu Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen oppiaineeseen tehtyyn pro gradu -tutkielmaani, ja olen parhaillaan jatkamassa tutkimusta aiheesta Helsingin yliopiston Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelmassa.

Julkaistu
2020-09-24
Viittaaminen
Nikanne, I. (2020). Turvapaikka Kristuksessa: Islamista kristinuskoon kääntyneiden turvapaikanhakijoiden kokemuksia kääntymisprosessista. Siirtolaisuus-Migration, 46(3), 5-9. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/98345
Osasto
Artikkelit