Suomen kieltä, digitaitoja vai vuorovaikutustaitoja?

Perustaidot maahanmuuttajien näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Maarit Mäkinen
  • Tanja Päällysaho

Avainsanat:

maahanmuuttajien perustaidot, kotoutumiskoulutus, PIAAC, aikuiset maahanmuuttajat

Abstrakti

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n Suomea koskevan arvion mukaan maahanmuuttajien integroituminen vaikeutuu ja mahdollisesti estyy heikkojen perustaitojen
vuoksi. Perustaidoiksi se nimeää luku-, numero- ja digitaidot. OECD:n tulkinta ohjaa  merkittävästi jäsenmaidensa koulutuspoliittisia linjauksia, mikä voi johtaa yksipuoliseen koulutustarpeiden tarkasteluun globalisoituvan maailmantalouden viitekehyksessä ilman muita
näkökulmia. Artikkelin kuvaamalla haastattelututkimuksella haluttiin laajentaa ymmärrystä
maahanmuuttajien tarvitsemista perustaidoista heidän itsensä ja kouluttajien tulkitsemina.
Tutkimuksella voitiin nostaa esiin myös niitä maahanmuuttajien vahvuuksia, joita ei mainita
hallinnollisissa ohjelmissa, mutta jotka voivat olla työelämää ja yhteiskuntaa rikastavia.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-06-12

Viittaaminen

Mäkinen, M., & Päällysaho, T. (2020). Suomen kieltä, digitaitoja vai vuorovaikutustaitoja? Perustaidot maahanmuuttajien näkökulmasta. Siirtolaisuus-Migration, 46(2), 5–8. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/95644

Numero

Osasto

Artikkelit