Kirjat

Kirjoittajat

  • Toivo Muilu
  • Pirjo Pöllänen

Abstrakti

Yousfi , Saara: Kahdenuranperheet työmarkkinoilla ja aluedynamiikassa. Siirtolaisuustutkimuksia A 27. 183 s. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 2005.

Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina. Elli Heikkilä, Ritva Viertola-Cavallari, Päivi OksiWalter, Jonna Roos (toim.) Siirtolaisuusinstituutti, Turku. Web Reports No. 2. 2004, 80 s. http://www.migrationinstitute.fi

Tiedostolataukset

Julkaistu

2005-12-01

Viittaaminen

Muilu, T., & Pöllänen, P. (2005). Kirjat. Migration-Muuttoliike, 32(4), 41–45. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/91645

Numero

Osasto

Kirja-arviot