Maahanmuuttajat ja paikalliset julkiset palvelut

Kirjoittajat

  • Mervi Lehtola

Abstrakti

Millaisia haasteita lisääntyvä maahanmuutto asettaa julkiselle palvelujärjestelmälle? Millaiset valmiudet kunnilla ja muilla palveluntuottajilla on vastata maahanmuuton haasteisiin? Miten maahanmuuttajille tarjottavia palveluja tulisi kehittää? Tarvitaanko kokonaan uudenlaista palvelutarjontaa vai nykyisten palvelujen uudistamista? Mitä mieltä palvelujärjestelmän toimivuudesta ovat maahanmuuttajat itse, julkisen sektorin työntekijät ja sidosryhmien edustajat? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin vastausta Suupohjan seutukunnan alueella vuosien 2009 ja 2010 aikana toteutetussa selvityksessä. Pilottiluonteinen selvitys oli osa Etelä-Pohjanmaan liiton hallinnoimaa Kehittyvät kuntapalvelut -hanketta. Tähän artikkeliin on tiivistetty selvityksen keskeiset tulokset. Pilottikokeilun perusteella maahanmuuttajien kotouttamisen suurimpia haasteita ovat viranomaisten välisen työnjaon epäselvyydet ja kielikoulutuksen riittämättömyys. Artikkeli pohjautuu Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisemaan tutkimusraporttiin Pitäisi ajatella heitä ihmisiä: Julkinen palvelujärjestelmä ja maahanmuuttajat -pilottikokeilun loppuraportti (Lehtola 2010). Taustaaineistona on käytetty myös selvitysprosessin aikana valmistuneita, julkaisemattomia väliraportteja (Lehtola 2009a; Lehtola 2009b).

Tiedostolataukset

Julkaistu

2010-12-01

Viittaaminen

Lehtola, M. (2010). Maahanmuuttajat ja paikalliset julkiset palvelut. Migration-Muuttoliike, 37(4), 5–11. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/91182

Numero

Osasto

Artikkelit