Kirja-arvosteluja

Kirjoittajat

  • Ismo Söderling
  • Jari Nikkola
  • Jarmo Lainio

Abstrakti

Björklund Krister: Suomalainen, ruotsalainen vai ruotsinsuomalainen? Ruotsissa asuvat suomalaiset 2000-luvulla. Siirtolaisuusinstituutin tutkimuksia A41. Turku 2012. 88 s. ISBN 978-952-5889-36-9

Carlson Benny, Magnusson Karin & Rönnqvist Sofia: Somalier på arbetsmarknaden – har Sverige något att lära? Regeringskansliet, Statsrådsberedningen 2012. Underlagsrapport 2 till Framtidskommissionen. Fritzes, 189 s. ISBN 978-91-38-23810-3

Castaneda Anu, Rask Shadia, Koponen Päivikki, Mölsä Mulki & Koskinen Seppo (toim.): Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 61/2012. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere 2012. 2. uudistettu painos. 365 s. ISBN: 978-952-245-7394 (verkkojulkaisu)

Koivukangas Olavi: Halkaistu sydän. OK-kirja. AS Pakett, Tallinna 2012. 288 s. ISBN 978-952-5964-46-2

Tiedostolataukset

Julkaistu

2013-01-01

Viittaaminen

Söderling, I., Nikkola, J., & Lainio, J. (2013). Kirja-arvosteluja. Migration-Muuttoliike, 40(1), 53–59. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/90044

Numero

Osasto

Kirja-arviot