Venäjää äidinkielenään puhuvien maahanmuuttajien suomen kielen taito yleisten kielitutkintojen tulosten valossa

Kirjoittajat

  • Sari Ahola
  • Tiina Lammervo

Avainsanat:

Yleiset kielitutkinnot, kielitaidon arviointi, suomi toisena kielenä, venäläistaustaiset maahanmuuttajat

Abstrakti

Venäjää äidinkielenään puhuvat ovat suurin maahanmuuttajaryhmä Suomessa. He ovat myös suurin yksittäinen kieliryhmä (40 %) ’Yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason tutkintoon’ osallistujista. Venäjänkieliset osallistujat ovat pääosin alle 40-vuotiaita, ja heistä enemmistö on naisia. Venäjänkieliset ovat myös tyypillisesti hyvin koulutettuja, sillä noin 40 %:lla on yliopistotason koulutus. Kuitenkin vain 37 % oli oman kertomansa mukaan tutkintohetkellä työssä. Työllistyminen korkeampaa koulutusta vastaaviin tehtäviin luonnollisesti asettaa myös kielitaidolle suurempia vaatimuksia.

’Yleisten kielitutkintojen suomen keskitason tutkintotodistusta’ tavoitellaan pääasiassa Suomen kansalaisuuden hakemista varten. Kielitestissä venäjänkieliset menestyvät hyvin. Verrattuna muihin tutkintoon osallistuviin kieliryhmiin venäjänkieliset ovat menestyneet kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja puhuminen) muita ryhmiä paremmin.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2013-01-01

Viittaaminen

Ahola, S., & Lammervo, T. (2013). Venäjää äidinkielenään puhuvien maahanmuuttajien suomen kielen taito yleisten kielitutkintojen tulosten valossa. Siirtolaisuus-Migration, 40(1), 33–41. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/90038

Numero

Osasto

Artikkelit