Maailmalle yhtenä, takaisin toisena?

Suomalaisten ekspatriaattiperheiden lapset kulttuurisissa siirtymissä

Kirjoittajat

  • Anu Warinowski

Abstrakti

Tarkastelen väitöstutkimuksessani makrotason ilmiöiden – globaalin työelämän ja kansainvälisen liikkuvuuden – seurauksia mikrotasolla, lapsen elämässä. Ulkomailla väliaikaisesti työskentely voidaan nähdä yhtenä globalisaation ilmenemismuotona. Suomalainen työelämä on kansainvälistynyt voimakkaasti 1980-luvulta lähtien. Tällä hetkellä kansainvälistymisen eetos kattaa suomalaisen työelämän tietotyön osalta.

 

Käytän nyt tarkastettavassa tutkimuksessa vanhempien työn yhteydessä käsitettä ekspatriaatti. Tällä kasvatustieteessä uudella käsitteellä haluan kytkeä lapsen kulttuuriset siirtymät ekspatriaatin työkontekstiin, ja sitä kautta kansainvälistyneeseen työelämään. Ekspatriaatti määrittyy tutkimuksessani väliaikaisesti ulkomailla työskenteleväksi työntekijäksi, joka voi olla ulkomailla joko työnantajansa lähettämänä tai itsenäisesti työpaikkansa järjestäneenä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2013-01-01

Viittaaminen

Warinowski, A. (2013). Maailmalle yhtenä, takaisin toisena? Suomalaisten ekspatriaattiperheiden lapset kulttuurisissa siirtymissä. Migration-Muuttoliike, 40(1), 12–16. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/90035

Numero

Osasto

Artikkelit