”Työvoimaa kyllä – pakolaisia ei” – korkeakouluopiskelijoiden maahanmuuttoasenteet

Kirjoittajat

  • Ismo Söderling
  • Mika Uppa

Avainsanat:

Korkeakouluopiskelijat, klusterianalyysi, maahanmuuttoasenteet

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden maahanmuuttoasenteita vuonna 2012 kerätyn Etnobarometri- aineiston perusteella. Hankkeen pääraportti ilmestyi vuonna 2013 tutkija Heli Sjöblom-Immalan toimesta. Aineisto kerättiin Webropol-kyselynä 13 korkeakoulusta, ja vastaukset saatiin kaikkiaan 14 568 opiskelijalta.


Ryhmittelyanalyysin perusteella opiskelijat sijoittuivat viiteen eri asenneryhmään, joista suurin oli ”täysin positiivisten ryhmä”. ”Täysin kielteisten” ryhmä oli pienin, ja siihen kuului 11 % vastaajista. Ryhmien välillä havaittiin selkeä ero kansalaisuuden, kielen ja poliittisen kannan perusteella tarkasteltuna.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2015-06-01

Viittaaminen

Söderling, I., & Uppa, M. (2015). ”Työvoimaa kyllä – pakolaisia ei” – korkeakouluopiskelijoiden maahanmuuttoasenteet. Siirtolaisuus-Migration, 42(2), 21–32. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89836