Mistä ääri-islamistisen terrorismiin radikalisoituminen johtuu?

Kirjoittajat

  • Leen Malkki

Abstrakti

Terrorismiin radikalisoitumisen syiden ymmärtämisestä on tullut tärkeä tavoite viime vuosina. Tämä johtuu pitkälti siitä, että terrorismin torjunnassa panostetaan nykyisin huomattavasti enemmän ennaltaehkäisyyn. Tämä työ tarvitsee tuekseen jonkinlaista näkemystä siitä, miksi ja miten väkivaltaiseen toimintaan päädytään. Radikalisoitumista on usein hahmotettu vaiheittaisena prosessina tai etsitty radikalisoitumisen indikaattoreita. Kumpikin näistä on liian yksinkertainen tapa pystyäkseen uskottavasti kuvaamaan monimutkaista ja monimuotoista ilmiötä.

Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa radikalisoituminen on monen tekijän yhteistulosta, ja eri seikkojen merkitys vaihtelee huomattavasti yksilöstä toiseen. Radikalisoituminen ei selity huonolla kotoutumisella tai sosioekonomisella asemalla, mutta kokemukset vääryydestä voivat muodostaa tärkeän taustamaailman. Sosiaalisilla suhteilla on tärkeä välittävä rooli siinä, ketkä päätyvät mukaan ja ketkä eivät. Suuri osa toimintaan osallistuneista on tullut mukaan sukulais- tai ystävyyssuhteiden kautta. Ideologialla on niin ikään oma tärkeä roolinsa terrorikampanjassa muun muassa tavoitteiden ja väkivallan oikeutuksen rakentamisessa, mutta tämä rooli ei ole niin merkittävä kuin usein esitetään.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2016-09-01

Viittaaminen

Malkki, L. (2016). Mistä ääri-islamistisen terrorismiin radikalisoituminen johtuu?. Siirtolaisuus-Migration, 42(3-4), 42–45. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89729

Numero

Osasto

Artikkelit