Islamin ja islamistisen terrorismin suhteesta

Kirjoittajat

  • Hannu Juusola

Avainsanat:

islam, terrorismi, salafismi, wahhabilaisuus, jihad

Abstrakti

Tässä katsauksessa analysoin islamin ja islamin nimissä tehdyn terrorin välistä yhteyttä. Itsestään selvästi olen lähtenyt siitä, että ideologia on vain yksi kehitykseen vaikuttaneista monista tekijöistä. Ideologian osalta olen korostanut niin sanotun salafismin saamaa vahvaa asemaa arabimaissa ja laajemmin koko islamilaisessa maailmassa. Tämän olen osin liittänyt öljyrahoilla tuetun wahhabilaisuuden useita vuosikymmeniä jatkuneeseen vaikutukseen erityisesti koululaitoksessa ja satelliittikanavilla. Wahhabilaisuus sisältää useita samoja uskonnollisia tulkintoja kuin salafi-jihadismikin ja sen levittäminen on luonut pohjaa vielä radikaalimpien ajatusten omaksumiselle. Samaten olen painottanut kilpailevien ideologisten suuntausten marginalisoitumista. Kolmas tekijä jota olen painottanut, on yksilön päätäntävaltaa korostavan ajattelun ulottuminen myös jihadin kaltaisiin ilmiöihin. Tämä on olennaisesti heikentänyt traditionaalisen oppineiston kontrollia väestöstä. Salafi-jihadistinen ideologia vähintäänkin siinä muodossa kuin useimmat liikkeiden jäsenet tai tukijat sen omaksuvat edustaa varsin pinnallista uskonnollista tulkintaa islamin eri suuntausten joukossa. Tämä on yksi syy, miksi islamilainen oppineisto pääsääntöisesti torjuu sen. Ideologian voima on kuitenkin sen yksinkertaisuudessa. Jo valmiiksi pettyneelle se tarjoaa selvän käsityksen syyllisisistä ja ratkaisusta ongelmaan.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2016-09-01

Viittaaminen

Juusola, H. (2016). Islamin ja islamistisen terrorismin suhteesta. Siirtolaisuus-Migration, 42(3-4), 38–41. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89728

Numero

Osasto

Artikkelit