Amerikansuomalaisia juhlia Yhdysvalloissa

Kirjoittajat

  • Tuomas Hovi

Avainsanat:

amerikansuomalaiset, etniset juhlat, laskiainen, Pyhä Urho, Heikinpäivä

Abstrakti

Etniset juhlat ovat yksi tavoista pitää etnistä identiteettiä yllä ja jopa rakentaa sitä. Etniset juhlat ovat erityisen tärkeitä etnisen identiteetin ylläpitäjiä maahanmuuttajien keskuudessa. Yhdysvalloissa on useita eri etnisyyksiin perustuvia juhlia, joita järjestetään edelleen ja näin on myös amerikansuomalaisten kohdalla. Tarkastelen tässä artikkelissa kolmea amerikansuomalaista juhlaa: laskiaista, Pyhän Urhon päivää ja Heikinpäivää. Näistä juhlista laskiaista on juhlittu Yhdysvalloissa pisimpään, ja sillä on myös selkeä yhteys Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin. Pyhän Urhon päivä on hieman uudempi ja selkeästi nimenomaan amerikansuomalainen juhla, sillä ei siis ole mitään yhteyksiä Suomeen. Heikinpäivä on juhlista nuorin, eikä silläkään ole suoraa yhteyttä Suomeen, mutta sen avulla esitellään suomalaista kulttuuria laajemmalle yleisölle. Kaikki juhlat toisaalta ylläpitävät amerikansuomalaista kulttuuria ja toisaalta myös rakentavat sitä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-06-01

Viittaaminen

Hovi, T. (2017). Amerikansuomalaisia juhlia Yhdysvalloissa. Migration-Muuttoliike, 43(2), 21–24. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89658

Numero

Osasto

Artikkelit