He eivät palaa, eli aivotihkuminen Suomesta

Kyselytutkimus ulkomailla asuvien suomalaisten ammattilaisten tulevaisuudennäkymistä

Kirjoittajat

  • Johannes Niemeläinen
  • Juho T. Korhonen

Avainsanat:

aivotihkuminen, aivoluoto, ulkosuomalaiset, paluuaikomus, lähtösyy

Abstrakti

Suomen talouden ongelmat ovat voimistaneet nuorten maastamuuttoa vuoden 2008 jälkeen. Suomi kohtaa parhaillaan aivotihkumista, jolla tarkoitetaan aivovuotoa pienempää osaamisen karkaamista maasta. Kyselytutkimuksessamme keväällä 2016 selvitimme muun muassa 20–40-vuotiaiden ulkosuomalaisten aikomuksia palata takaisin sekä syitä lähteä Suomesta. Kysely lähetettiin ulkosuomalaisten Facebook-ryhmiin, ja aineisto kerättiin valinnaisella lumipallo-otannalla. Kyselyssä oli viisi taustakysymystä, kolme monivalintakysymystä ja kolme avointa kysymystä. Hyväksyttyjä vastauksia kertyi 799. Vastaajista vain 18 prosenttia aikoi palata takaisin työelämään Suomessa todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti. Todennäköisesti palaavien suhteellinen osuus on puolittunut kymmenessä vuodessa. Vastaavasti epätodennäköisesti tai erittäin epätodennäköisesti paluunsa arvioi 55 prosenttia vastaajista. Työ ja tulevaisuudennäkymät olivat vastaajille yleisimmät syyt lähteä Suomesta. Naisilla kolmanneksi yleisin syy lähteä Suomesta oli perhe tai puoliso, miehille kulttuuri.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-06-01

Viittaaminen

Niemeläinen, J., & Korhonen, J. T. (2017). He eivät palaa, eli aivotihkuminen Suomesta: Kyselytutkimus ulkomailla asuvien suomalaisten ammattilaisten tulevaisuudennäkymistä. Migration-Muuttoliike, 43(2), 13–17. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89655

Numero

Osasto

Artikkelit