Solidaarisuutta ja sosialismia Miksi Suomi otti pakolaisia Chilestä?

Kirjoittajat

  • Roope Kinisjärvi

Avainsanat:

pakolaiset, pakolaispolitiikka, Chile, 1970-luku

Abstrakti

Tämä artikkeli pohjautuu kandidaatintutkielmaani, jossa tutkin Chilen vallankaappausta ja sen jälkeisiä Suomen valtiollisia toimia. Tärkeimpinä tutkimuskysymyksinä olivat: mistä syistä Suomi otti vastaan pakolaisia Chilestä ja miten pakolaisten ensihuolto järjestettiin. Tässä artikkelissa keskityn näistä kysymyksistä ensimmäiseen. Alkuperäisessä tutkielmassani käytin primäärilähteenä Chilen pakolaisia koskevia asiakirjoja vuosilta 1973–1977, joka sijaitsevat ulkoasiainministeriön arkistossa.

Johtopäätökseni mukaan Suomen päätös ottaa vastaan pakolaisia Chilestä johtui useasta eri tekijästä: Suomen Santiagon-lähetystön toiminnasta, vallankaappausta edeltäneistä Suomen ja Chilen välisistä tiivistyneistä ulkosuhteista, vallankaappauksen herättämästä Chile-solidaarisuusliikkeestä sekä laajemmasta poliittisen kulttuurin muutoksesta Suomessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-12-01

Viittaaminen

Kinisjärvi, R. (2017). Solidaarisuutta ja sosialismia Miksi Suomi otti pakolaisia Chilestä?. Siirtolaisuus-Migration, 43(4), 24–27. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89624