Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen toimijuuden sidoksellisuus koulusiirtymissä

Kirjoittajat

  • Marja-Liisa Mäkelä

Avainsanat:

maahanmuuttajaoppilas, toimijus, sukupuoli, koulusiirtymä, koulutusidentiteetti

Abstrakti

Onnistunut koulusiirtymä peruskoulusta toiselle asteelle on kaikkien etu. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna näin vältetään ylimääräisiä välivuosia ja opintojen jälkeinen siirtymä työelämään tehostuu. Yksilön kannalta onnistunut siirtymä tarkoittaa omien tavoitteiden saavuttamista ja myös pystyvän minäkuvan ja koulutusidentiteetin vahvistumista. Maahanmuuttajataustaisilla oppilailla siirtymiin liittyy kuitenkin omia erityisiä haasteita: vanhempien kyky tukea ja neuvoa nuorta kouluvalintojen aikana voi olla puutteellinen johtuen heikommasta koulujärjestelmän tuntemisesta, nuoren oma kielitaito voi olla riittämätön asetettuihin tavoitteisiin nähden, tai koulussa koettu syrjintä voi heikentää uskoa omiin mahdollisuuksiin. Yksilön toimijuus onkin aina sidoksellista, osa mahdollisuuksista avautuu ja osa rajautuu pois ympäristön vaikutuksesta. Esittelen tässä artikkelissa väitöskirjatutkimukseni tuloksia koskien maahanmuuttajataustaisten tyttöjen toimijuutta siirryttäessä peruskoulusta toiselle asteelle.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-09-01

Viittaaminen

Mäkelä, M.-L. (2018). Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen toimijuuden sidoksellisuus koulusiirtymissä. Siirtolaisuus-Migration, 44(3), 21–25. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89563

Numero

Osasto

Artikkelit