Varissuo ja muuttoliikkeiden sukupolvikokemukset

Kirjoittajat

  • Ville Laakkonen

Avainsanat:

muuttoliikkeet, sukupolvet, Varissuo, vähemmistöt

Abstrakti

Vaikka Suomi on tullut sotien jälkeisen ajan muuttoliikkeiden kohdemaaksi vasta verrattain myöhään moniin muihin Euroopan maihin nähden, on suomalaisessakin yhteiskunnassa löydettävissä monenlaisia pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen liittyviä sukupolvikokemuksia ja -kuiluja sekä erilaisia, keskenään ristiriitaisiakin tulkintoja jokapäiväisestä elämästä etnis-kielellisessä vähemmistössä. Varissuon lähiö on noin kolmen vuosikymmenen ajan muodostanut keskeisen alkupisteen tai risteyskohdan etenkin Euroopan ulkopuolelta Suomeen ja Turkuun saapuville ihmisille. Lähiön rikas, monimuotoinen ja moniääninen arki tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tarkastella, miten nämä sukupolvikokemukset ja niiden tuottamat erilaiset yhteiskunnalliset orientaatiot ja tulevaisuudennäkymät muotoutuvat ja risteävät ja millaisia erilaisia suomalaisena olemisen tapoja ne mahdollisesti tuottavat. Samalla on varottava olettamasta Varissuon arjen olevan muuttumatonta. Esimerkiksi paon ja vainon kokemukset ovat vanhemmille polville todellisempia kuin nuoremmille, nyt varttuville, ja vaikka ne eivät koskaan häviäisi jaetusta sosiaalisesta muistista, tuottavat nuoremmat ikäpolvet jo nyt uudenlaisia vähemmistösuomalaisen identifioitumisen sekä yhteiskunnallisen kommentaarin välineitä

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-09-01

Viittaaminen

Laakkonen, V. (2018). Varissuo ja muuttoliikkeiden sukupolvikokemukset. Siirtolaisuus-Migration, 44(3), 12–14. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89560

Numero

Osasto

Artikkelit