Työmarkkinat ja alueellinen liikkuvuus

Kirjoittajat

  • Elli Heikkilä

Abstrakti

Työmarkkinat ja niiden toimivuus on keskeinen tekijä aluekehitykselle Suomen eri aluetasoilla. Työmarkkinoiden toimivuuteen vaikuttavat alueella asuvan väestön rakenteelliset tekijät ja väestönmuutostekijöistä erityisesti muuttoliike. Muuttoliikkeiden ohella Suomessa pendelöidään eli käydään muualla kuin asuinkunnassa työssä. Tarjolla olevien työpaikkojen määrä ja laatu, asuntomarkkinat sekä ihmisten liikkumismahdollisuudet ja -tottumukset määrittelevät työvoiman alueellista liikkuvuutta. Pendelöinti kytkeytyy etenkin laajoihin työmarkkina- ja työssäkäyntialueisiin, joita löytyy suurista kasvukeskuksista ja niiden ympäristöstä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-12-01

Viittaaminen

Heikkilä, E. (2018). Työmarkkinat ja alueellinen liikkuvuus. Migration-Muuttoliike, 44(4), 38. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89404

Numero

Osasto

Artikkelit