”Närpesmodellen” ur invandrares perspektiv

Kirjoittajat

  • Linda Bäckman
  • Saara Haapamäki

Avainsanat:

integration, svenska, Närpes

Abstrakti

Denna artikel handlar om hur integration i Närpes ter sig ur invandrares perspektiv. Med utgångspunkt i indikatorer för integration som förts fram i tidigare forskning undersöker vi ett intervjumaterial med 23 informanter. Närpes tas ofta upp som ett exempel på särskilt lyckad integration, med bland annat hög sysselsättningsgrad och täta kontakter mellan invandrare och den övriga lokalbefolkningen. I vår analys framstår sysselsättning och ekonomisk trygghet som de viktigaste orsakerna till att informanterna vill stanna i Närpes, men ett missnöje finns bland dem som har en högre utbildningsbakgrund. Informanternas sociala kontakter begränsar sig huvudsakligen till deras familjer och andra från samma ursprungsland, och få av dem umgås med andra Närpesbor. Vad gäller språket är informanternas användning av svenskan begränsad, och de flesta uppger att de inte förstår den lokala dialekten. Språkkurserna är för många den enda kontexten där de använder svenska.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-12-01

Viittaaminen

Bäckman, L., & Haapamäki, S. (2018). ”Närpesmodellen” ur invandrares perspektiv. Migration-Muuttoliike, 44(4), 27–29. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89400

Numero

Osasto

Artikkelit