Kuka tulee Suomeen ja mitä hän osaa?

OSAKA-hanke (AMIF) kehittämässä turvapaikanhakijoiden työ- ja opintotoimintaa sekä osaamisen kartoittamista

Kirjoittajat

  • Sari Hammar

Avainsanat:

turvapaikanhakijat, osaamisen kartoittaminen, työ- ja opintotoiminta, kotoutumisen edistäminen

Abstrakti

Suomessa oleskelulupapäätöstä odottaa noin 11 000 turvapaikanhakijaa. Vastaanottoprosessin aikana heille järjestetään vastaanottokeskuksissa lakisääteistä työ- ja opintotoimintaa, mutta myös muita aktiviteetteja. Osa turvapaikanhakijoista osallistuu myös vastaanottokeskusten ulkopuoliseen toimintaan, kuten vapaaehtois- tai palkkatyöhön. On todettu, että tällä kentällä kaivataan yhteisiä sääntöjä, jotta työskentelyn lailliset reunaehdot tulevat huomioon otetuiksi.


Tietoa turvapaikanhakijoiden osaamisesta ja valmiuksista tarvitaan enemmän. Osaamistietoa voidaan hyödyntää, jotta voidaan järjestää eritaustaisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville asiakkaille sopivia aktiviteetteja. Mielekäs toiminta tukee näin kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ehkäisee turvattomuutta asuinympäristössä. Tieto osaamisesta ja valmiuksista edesauttaa myös esimerkiksi työntekijöiden ja työnantajien kohtaamista.

Osaamistiedon kartoittamisen ohella tulee sen dokumentointia parantaa ja yhtenäistää. Kun tieto on joustavasti sovellettavassa muodossa, on siitä hyötyä itse asiakkaille, mutta myös heidän kanssaan toimiville viranomaisille ja muille toimijoille. Osaamistiedon saaminen auttaa esimerkiksi kuntaan siirtyvien asiakkaiden kotouttamistoimien järjestämistä ja edistää siten heidän kotoutumistaan.

Maahanmuuttoviraston hallinnoimassa OSAKA-hankkeessa (AMIF) kehitetään vastaanottokeskusten työ- ja opintotoimintaa sekä osaamisen kartoittamista. Yhteistyötahona hankkeessa on työ- ja elinkeinoministeriö.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-12-01

Viittaaminen

Hammar, S. (2018). Kuka tulee Suomeen ja mitä hän osaa? OSAKA-hanke (AMIF) kehittämässä turvapaikanhakijoiden työ- ja opintotoimintaa sekä osaamisen kartoittamista. Migration-Muuttoliike, 44(4), 5–7. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89394

Numero

Osasto

Artikkelit