Syrjimättömyys ja hyvät väestösuhteet lainvalmistelusta lainvalvontaan

Kirjoittajat

  • Jaana Palander

Avainsanat:

yhdenvertaisuus, syrjintä, hyvät väestösuhteet, etninen profilointi, lainvalmistelu, ulkomaalaisvalvonta, siviilitiedustelu

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelen, liikkuvuudenpolitiikkaa ja hallintaa käsitelleen Argumenta-seminaarin innoittamana, viimeaikaisten turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen liittyvien lakiesitysten vaikutuksia etnisiin vähemmistöihin ja ulkomaalaisryhmiin. Sen lisäksi, että turvallisuutta edistävällä ja viranomaisten toimivaltuuksia laajentavalla lainsäädännöllä on vaikutusta turvallisuutta uhkaavien henkilöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, voi sillä myös olla laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Hyvät väestösuhteet, yhdenvertaisuus ja luottamus edellyttävät oikeudenmukaista ja hienotunteista valvontaa. Tarkastelen ensin viimeaikaisessa tutkimuksessa esiin nousseita käytännön vaikutuksia ulkomaalaisvalvonnan osalta ja sitten vaikutusten arvioinnin tasoa ulkomaalaisvalvontaa ja siviilitiedustelua koskevissa hallituksen esityksissä. Tuon esille ongelmakohtia ja konkreettisia parannusehdotuksia. On tärkeää huomioida etniset vähemmistöt ja ulkomaalaisryhmät jokaisessa hallinnan vaiheessa – lainvalmistelusta lainvalvontaan. Artikkelissa osoitan, että lainvalmistelun ohjeet eivät riittävällä tavalla huomioi kaikkia väestöryhmiä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-01-01

Viittaaminen

Palander, J. (2019). Syrjimättömyys ja hyvät väestösuhteet lainvalmistelusta lainvalvontaan. Migration-Muuttoliike, 45(1), 27–32. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89375