Amerikankirjeet tutkimusaineistona: kirjeenvaihto rakensi ja ylläpiti perhesuhteita

Kirjoittajat

  • Maria Södö

Avainsanat:

Pohjois-Amerikan siirtolaisuus, kirje tutkimusaineistona, egodokumentti, amerikankirje, perhekirjeenvaihto

Abstrakti

Tämä artikkeli pohjautuu historiatieteiden proseminaaritutkielmaani, jossa perehdyin Pohjois-Amerikkaan siirtolaiseksi lähteneiden perhekirjeisiin 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Tutkimusaineistoni muodostui neljän siirtolaisen 86 kirjeestä, jotka on lähetetty Amerikasta Suomeen kirjoittajan vanhemmille tai sisaruksille. Tutkimusaineistoni muodostaneet kirjeet ovat osa Siirtolaisinstituutin 300 amerikankirjeen näytekokoelmaa. Omassa tutkielmassani lähestyin kirjeitä egodokumentin käsitteen kautta: egodokumentti tarkoittaa tutkimusaineistoa, jossa ihmiset kertovat henkilökohtaisista kokemuksistaan ja tuottavat ne kirjoittamisen kulttuurin avulla. Kirjeet muodostavat tavattoman rikkaan ja vielä varsin vähän hyödynnetyn tutkimusaineiston Pohjois-Amerikan siirtolaisuuden ajasta. Kirjeet tarjosivat perheenjäsenille erityisen tilan jakaa ajatuksia, tunteita ja kokemuksia sekä keinon ylläpitää ja kehittää edelleen perhesuhteita. Siirtolaisvuosien alussa yhteydenpito oli usein vilkasta, sillä perheen merkitys ja kotimaan kaipuu saivat kirjoittamaan pitkiä ja siirtolaisen arjesta kertovia kirjeitä säännöllisesti. Siirtolaisvuosien kuluessa kynään tartuttiin lähinnä silloin, kun siirtolaisen elämässä oli tapahtunut merkittäviä ja tiedottamista vaativia asioita.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-06-01

Viittaaminen

Södö, M. (2019). Amerikankirjeet tutkimusaineistona: kirjeenvaihto rakensi ja ylläpiti perhesuhteita. Siirtolaisuus-Migration, 45(2), 28–31. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89353