Tilapäisten työperäisten muuttajien asema ja merkitys Suomessa

Kirjoittajat

  • Mika Helander

Avainsanat:

tilapäinen työperäinen maahanmuutto, vierastyöläiset, sosiaaliturva, kansantalous, suhdanteet

Abstrakti

Artikkeli käsittelee tilapäistä työperäistä maahanmuuttoa, ja erityisesti tilapäisesti Suomessa työskentelevien sosiaaliturvaa, kytkyä talouden suhdanteisiin sekä kansantaloudellista merkitystä. Artikkelissa todetaan erityisesti kolmansista maista tulevien tilapäistyöntekijöiden tilanteen vielä hiljattain muistuttaneen Mannereuroopan vierastyöläistilannetta 1970-luvulla Suomen sosiaaliturvan asumisperusteisesta johtuen. Kansallinen lainsäädäntö ja EU-säännökset ovat kuitenkin hiljattain parantaneet tilapäistyöntekijöiden asemaa ja sosiaaliturvaa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-06-01

Viittaaminen

Helander, M. (2019). Tilapäisten työperäisten muuttajien asema ja merkitys Suomessa. Migration-Muuttoliike, 45(2), 23–27. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89352