Superdiversiteetti ja muuttoliikkeet

Kirjoittajat

  • Linda Bäkcman
  • Sari Pöyhönen

Avainsanat:

superdiversiteetti, muuttoliikkeet, väestöjen moninaistuminen

Abstrakti

Väestöjen moninaistumista kuvaava käsite “superdiversiteetti” on viime vuosikymmenen ajan lisääntyvästi toiminut lähestymistapana muuttoliikkeiden tutkimuksessa. Superdiversiteetti on tarkoitettu viittaamaan eri tekijöiden vuorovaikutukseen, jolla on merkitystä niin yksilökuin yhteiskuntatasollakin. Käsite kyseenalaistaa perinteiset käsitykset niin “valtaväestöstä” kuin “maahanmuuttajaryhmistä”, ja johtaa uusiin tulkintoihin muun muassa maahanmuuton ja integroitumisen havainnollistamisessa. Tässä artikkelissa esittelemme käsitettä ja sen merkitystä marraskuussa 2018 järjestetystä Argumenta-seminaarista poimittujen esimerkkien avulla.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-06-01

Viittaaminen

Bäkcman, L., & Pöyhönen, S. (2019). Superdiversiteetti ja muuttoliikkeet. Siirtolaisuus-Migration, 45(2), 20–22. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89351