Brexit ja pohjoismaalaiset Lontoossa

Epävarmuus vaivaa myös hyvin sopeutuneita muuttajia

Kirjoittajat

  • Saara Koikkalainen

Avainsanat:

Brexit, ulkosuomalaiset, pohjoismaalaiset muuttajat, Lontoo

Abstrakti

Britannia on ollut yksi tärkeimpiä Euroopan sisäisen muuttoliikkeen kohdemaita ja se on hyötynyt vapaasti liikkuvasta työvoimasta. Maahan on muuttanut vuosittain myös 6 000–8 000 Pohjoismaiden kansalaista, joiden asemaan brexit-prosessi vaikuttaa. He ovat pieni ja heterogeeninen ryhmä monikulttuurisessa Lontoossa, ja samalla hyvä esimerkki siitä, kuinka muuttoliikkeet Euroopassa ovat yksilöllistyneet. Artikkelissa pohditaan brexitin vaikutuksia Lontoon pohjoismaalaisten asemaan vuosina 2018–2019 toteuttamani Nordic Nationals in Post-Brexit London -kyselyn pohjalta (n=164). Kyselyvastaajien kertomuksissa tilanne näyttäytyy epävarmuuden ja negatiivisten tunteiden kautta ja ilmapiiri koetaan aiempaa ulkomaalaisvastaisemmaksi. Brexitin luomat uudet jakolinjat vaikuttavat myös täysin kotoutuneisiin muuttajiin, jotka ovat maksaneet veroja, avioituneet ja kasvattaneet lapsensa Britanniassa ja ovat siksi ajatelleet olevansa brittiläisen yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä. Kyselyyn vastanneiden muuttajien taustat ja elämäntilanteet ovat moninaisia ja osa heistä aikoo jäädä mahdollisen brexitin toteutumisesta huolimatta Lontooseen pysyvästi, osa palata jossakin vaiheessa entiseen kotimaahan ja osa

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-12-01

Viittaaminen

Koikkalainen, S. (2019). Brexit ja pohjoismaalaiset Lontoossa: Epävarmuus vaivaa myös hyvin sopeutuneita muuttajia. Siirtolaisuus-Migration, 45(4), 5–9. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89325

Numero

Osasto

Artikkelit