KIELITIETOISUUS YHDENVERTAISUUTTA EDISTÄVÄNÄ OSAAMISENA TYÖSSÄ JA ARJESSA

Kirjoittajat

  • Linda Bäckman
  • Sari Vanhanen

Abstrakti

Kielestä ja kielitaidosta on käyty vilkasta keskustelua viime aikoina. Yleisesti ollaan huolissaan esimerkiksi lukutaidon rapautumisesta,
suomen ja ruotsin kielen asemasta sekä englannin kielen käytön laajenemisesta. Nuorten monikielisyys nähdään sekä rikkautena että ongelmana.
Työelämässä kielivaatimukset ovat olleet esillä joko työllistymisen esteenä tai mahdollistajana.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-05-17

Viittaaminen

Bäckman, L., & Vanhanen, S. (2024). KIELITIETOISUUS YHDENVERTAISUUTTA EDISTÄVÄNÄ OSAAMISENA TYÖSSÄ JA ARJESSA. Migration-Muuttoliike, 50(1), 1–5. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145713

Numero

Osasto

Pääkirjoitukset