BREXIT JA PERHEET: MIKÄ MUUTTUI ISON-BRITANNIAN EU-ERON JÄLKEEN?

Kirjoittajat

  • Saara Koikkalainen

Avainsanat:

brexit, perhe, muuttoliike, pohjoismaalaiset, ulkosuomalaiset

Abstrakti

Vuonna 2020 toteutunut Brexit eli Iso-Britannian ero Euroopan unionista (EU) kumosi liki 50 vuotta kestäneen kumppanuuden aikana kehittyneet tiiviit taloudelliset, poliittiset ja lainsäädännölliset siteet. Muuttoliiketutkimuksen kannalta Brexit vastaa luonnollista koeasetelmaa, jonka ansiosta voimme tarkastella esimerkiksi sitä, kuinka muutokset maahantulobyrokratiassa ja muuttajien oikeuksissa vaikuttavat nykyisten maahanmuuttajien elämään ja muuttoa harkitsevien kohdemaan valintaan. Artikkeli tarkastelee Brexitin vaikutusta muuttajien oikeuksiin ja Brexit-perheiden arkeen pohjoismaalaisista muuttajilta kerätyn aineiston pohjalta. Ennen Brexitiä Britanniaan oli mahdollista lähteä työnhakuun ilman työlästä paperisotaa, mutta nyt muuttaminen on sekä hankalampaa että aikaisempaa kalliimpaa. Britanniassa asuvat ulkomaalaiset kokevat arjessaan samat Brexitin vaikutukset kuin maan omat kansalaisetkin. Brexit-perheillä lisästressiä aiheuttaa se, että perheenjäsenillä on erilaiset oikeudet. Kenties tärkein muutos on tapahtunut ihmisten mielissä: Brexit-prosessi osoitti EU-muuttajille, että he eivät ehkä olekaan niin tervetulleita maahan kuin aikaisemmin olivat luulleet.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-11-29

Viittaaminen

Koikkalainen, S. (2022). BREXIT JA PERHEET: MIKÄ MUUTTUI ISON-BRITANNIAN EU-ERON JÄLKEEN?. Migration-Muuttoliike, 48(2), 28–31. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/124985

Numero

Osasto

Artikkelit