”JOSKUS SUOMESSA TULEE IKÄVÄ VIROON” YLIRAJAINEN PERHE-ELÄMÄ LASTEN NÄKÖKULMASTA

Kirjoittajat

  • Pihla Maria Siim
  • Laura Assmuth

Avainsanat:

sadutusmenetelmä, ylirajaisuus, perhe-elämä, lapset, viro, suomi

Abstrakti

Perheiden muuttopäätösten taustalta löytyy usein ajatus lasten hyvinvoinnista, näin myös Viron ja Suomen välisessä muuttoliikkeessä. Tutkimuksessa on harvemmin tavoitettu lasten omia ajatuksia kahden maan välillä liikkumisesta. Lasten kokemukset avaavat perheiden ylirajaista arkea uudenlaisesta näkökulmasta, mihin keskitymme vuosina 2012–2019 toteutettuihin tutkimushankkeisiin pohjautuen. Mitä lapset kertovat toiseen maahan muutosta? Millaisia ovat lasten kuvaukset ylirajaisesta arjesta ja kahteen maahan kiinnittymisestä, siihen liittyvistä iloista ja suruista? Kuinka arjen rytmittyminen koulun ja lomien ympärille sekä tärkeät ihmissuhteet vaikuttavat lasten kokemuksiin paikoista?

 

Olemme haastatelleet, piirrättäneet ja saduttaneet perheidensä kanssa Suomeen muuttaneita 3–14-vuotiaita lapsia. Metodologiset valintamme tukevat tavoitetta saada lasten ääni kuuluviin. Sadutuksessa tutkija kirjaa sana sanalta muistiin lasten kertoman tarinan. Keskitymme artikkelissamme näihin tarinoihin, joissa on havaittavissa mielikuvituksen ja todellisuuden toisiinsa kietoutuminen. Tarinat pohjautuvat kuitenkin selkeästi lasten omiin kokemuksiin, jotka asettuvat dialogiin aikuisilta omaksuttujen tulkintojen kanssa. Sadutus on tarjonnut myös tutkimukseen osallistuneille lapsille väylän ilmaista maasta toiseen muuttamiseen liittyviä tunteitaan.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-11-29

Viittaaminen

Siim, P. M., & Assmuth, L. (2022). ”JOSKUS SUOMESSA TULEE IKÄVÄ VIROON” YLIRAJAINEN PERHE-ELÄMÄ LASTEN NÄKÖKULMASTA. Migration-Muuttoliike, 48(2), 10–17. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/124980

Numero

Osasto

Artikkelit