TÄYDENTÄVÄT POLUT TARJOAVAT MAHDOLLISUUKSIA SEKÄ SUOMELLE ETTÄ KAIKKEIN VAIKEIMMAISSA TILANTEESSA OLEVILLE

Kirjoittajat

  • Ben Malinen

Abstrakti

Lähivuosina useat eri toimialat Suomessa tulevat olemaan enenevissä määrin
riippuvaisia työperäisestä maahanmuutosta. Suomi toivoo maahanmuuton kautta
ennen kaikkea erityisosaajia, jotka jäisivät maahan pidemmäksi aikaa. Ongelmana
on se, etteivät kaikki ole valmiita muuttamaan Suomeen pysyvämmin. Kyseessä voi
olla tilapäisratkaisu, jolla pyritään saamaan työkokemusta ja parantamaan omaa ja
perheen taloudellista tilannetta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-13

Viittaaminen

Malinen, B. (2022). TÄYDENTÄVÄT POLUT TARJOAVAT MAHDOLLISUUKSIA SEKÄ SUOMELLE ETTÄ KAIKKEIN VAIKEIMMAISSA TILANTEESSA OLEVILLE. Migration-Muuttoliike, 48(1), 40–41. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120007

Numero

Osasto

Artikkelit