SUOJELUA OSAAMISPERUSTEISTEN KANAVIEN KAUTTA

Kirjoittajat

  • Mika Raunio
  • Juho-Matti Paavola

Avainsanat:

täydentävät väylät, suojelu- ja osaamisperusteinen maahanmuutto, vastuullisuus

Abstrakti

Kansainvälisessä keskustelussa suojelun tarpeisiin luotuja, mutta käytännössä osaamisperusteisesti toimivia kanavia kutsutaan täydentäviksi väyliksi (complementary pathways). Nimi viittaa siihen, että kanavat täydentävät olemassa olevia suojeluun tarkoitettuja väyliä, eivät korvaa niitä. Artikkeli kokoaa esimerkkejä täydentävien väylien soveltamisesta eri maissa sekä tarkastelee työperäisten täydentävien väylien mahdollisuuksia toteuttaa entistä vastuullisempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Kolmansissa maissa oleskelevien ja kansainvälisen suojeluntarpeessa olevien ihmisten mahdollisuudet hakeutua suoraan työ- tai opiskelumarkkinoille ovat rajalliset. Täydentävät väylät kehittäminen mahdollistavat uudenlaisia työ- tai koulutusmahdollisuuksia suojelun tarpeessa oleville henkilöille.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-13

Viittaaminen

Raunio, M., & Paavola, J.-M. (2022). SUOJELUA OSAAMISPERUSTEISTEN KANAVIEN KAUTTA. Migration-Muuttoliike, 48(1), 32–39. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120006

Numero

Osasto

Artikkelit