OSAAMISPERUSTEINEN MAAHANMUUTTO JA ALUEELLINEN ERIARVOISUUS

Kirjoittajat

  • Mika Raunio

Abstrakti

Osaamisperusteinen maahanmuuttopolitiikka määrittää osaltaan alueiden tulevaisuuden elinvoimaa. Sen vuoksi sitä tulisi tarkastella myös alueellisen eriarvoisuuden hillitsemisen näkökulmasta, samalla kun kansallisella politiikalla voitaisiin tukea alueiden strategioista nousevaa ja huolellisesti johdettua kehittämistä.  Ongelmana on erityisesti koulutetun työikäisen väestön kasautuminen muutamille suurimmille kaupunkiseuduille. Artikkeli käsittelee, miten työllisyys-, koulutus- ja innovaatiopolitiikan keinoin voidaan vahvistaa erityisesti suurten kaupunkiseutujen ulkopolisten alueiden kehitystä osana osaamisperustaista maahanmuuttopolitiikkaa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-13

Viittaaminen

Raunio, M. (2022). OSAAMISPERUSTEINEN MAAHANMUUTTO JA ALUEELLINEN ERIARVOISUUS. Migration-Muuttoliike, 48(1), 20–29. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120004

Numero

Osasto

Artikkelit