VASTUULLISUUS OSAAMISPERUSTEISESSA MAAHANMUUTTOPOLITIIKASSA

Kirjoittajat

  • Mika Raunio
  • Sari Vanhanen

Abstrakti

Tässä Migration–Muuttoliike-lehden numerossa nostamme esiin neljä teemaa vastuulliseen osaamisperusteiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Tavoitteena on virittää keskustelua vastuullisuuden tulkinnasta maahanmuuttopolitiikkaa ohjaavana kehyksenä.

Jokaista teemaa käsitellään tutkimuspohjaisessa artikkelissa sekä käytännön kokemukseen perustuvassa tiiviissä ”Näkökulma” -puheenvuorossa. Toivomme, että teemanumero tarjoaa lähtökohtia Suomessa käytävään keskusteluun vastuullisuuden nykyistä laajemmasta roolista osaamisperusteisen maahanmuuttopolitiikan tavoitteissa ja toteutuksessa. Vastuullisuuden
roolia voidaan uudelleen määritellä ja konkretisoida esimerkiksi tiekartan vuosittain päivitettävän
toimeenpanosuunnitelman muotoilun yhteydessä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-13

Viittaaminen

Raunio, M., & Vanhanen, S. (2022). VASTUULLISUUS OSAAMISPERUSTEISESSA MAAHANMUUTTOPOLITIIKASSA. Migration-Muuttoliike, 48(1), 1–3. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/119999

Numero

Osasto

Pääkirjoitukset