Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten osallisuus ja oppiminen mahdollistuvat leikissä

Kirjoittajat

  • Outi Arvola

Abstrakti

Artikkeli on muokattu Lectio praecursoriasta kasvatustieteen väitöskirjaan Varhaiskasvatus eri kieli- ja kulttuuritaustaisten
lasten osallisuuden ja oppimisen mahdollistajana.

Suomessa varhaiskasvatus määrittyy Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti alle kouluikäisen lapsen elämänpiirissä tapahtuvaksi, vuorovaikutukseen perustuvaksi kasvatustoiminnaksi, jonka tavoitteena on luoda lapsen oppimista mahdollistava terveellinen ja turvallinen ympäristö. Varhaiskasvatus on keskeistä lapsen kehittymisen ja oppimisen kannalta ja sen voidaan ajatella muodostavan pohjan lapsen kaikelle myöhemmälle kehittymiselle

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-14

Viittaaminen

Arvola, O. (2021). Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten osallisuus ja oppiminen mahdollistuvat leikissä. Migration-Muuttoliike, 47(3-4), 15–17. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/112790

Numero

Osasto

Artikkelit