Kansainvälinen adoptio muuttoliikkeenä: Adoptiopolitiikka ja Kiinan kasvava rooli

Kirjoittajat

  • Maria Juppo

Avainsanat:

kansainvälinen adoptio, maahanmuutto, kansainvälinen politiikka, Kiina

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelen kansainvälistä adoptiota muuttoliikkeenä. Esittelen kansainvälisen
adoption ja muiden muuttoliikkeiden eroja, ja tarkastelen kansainvälisen adoption kehitystä
erityisesti Kiinassa. Avaan aihetta yleispiirteisesti ja pohdin, miksi kansainvälinen adoptio monesti unohdetaan, kun puhutaan muuttoliikkeestä. Tarkastelen Kiinan tapausta, sillä se on adoptiolasten luovuttajamaista suurin. Lisäksi Kiinan kasvava poliittinen merkitys heijastuu myös adoptiopolitiikkaan
ja tutkin, kuinka Kiinan adoptiopolitikka on kehittynyt. Lopuksi pyrin antamaan kokonaiskuvan
siitä, miten kansainvälinen adoptio kytkeytyy kansainväliseen politiikkaan. Lähdeaineistonani olen hyödyntänyt pääasiassa Richard Teslerin ja Kristen Lovelockin artikkeleita adoptiosta sekä aihetta käsitteleviä kirjoja. Kansainvälinen adoptio on vahva, kasvava ja globalisoitunut muuttoliike. Suurten maiden, kuten Kiinan ja Yhdysvaltojen, oma sisäinen politiikka sekä kehitys ohjailevat adoption  suuntauksia tulevaisuudessa. Adoptiopolitiikka seuraa ja kehittyy näiden suuntausten mukana.
Ensisijaisena päämääränä on kuitenkin taata lapselle hyvä koti.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-14

Viittaaminen

Juppo, M. (2021). Kansainvälinen adoptio muuttoliikkeenä: Adoptiopolitiikka ja Kiinan kasvava rooli. Migration-Muuttoliike, 47(3-4), 5–8. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/112785

Numero

Osasto

Artikkelit