Rajavalvonta muuttuvassa maailmassa

Kirjoittajat

  • Veera Juntunen

Avainsanat:

rajavalvonta, ylirajainen liikkuvuus, pakolaisuus, Suomi, Venäjä

Abstrakti

Rajat, valvonta ja geopolitiikka ovat kiehtoneet minua jo pitkään. Päätin tehdä pro gradu -tutkielmani rajavalvonnasta, koska siinä pystyin yhdistämään kaikki kolme mielenkiinnon kohdettani. Tutkimusalueeksi valitsin Kainuun rajavartioston
alueen (Kuva 1.), koska sitä on tutkittu vähemmän kuin esimerkiksi Kaakkois-Suomen rajavartioston aluetta. Kainuun rajavartioston alueella välimatkat ovat pitkiä ja alue on kuntakeskuksia lukuun ottamatta harvaanasuttua. Minulla on myös sukulaisia Kainuussa, minkä vuoksi tämä alue kiinnosti minua erityisesti.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-06-16

Viittaaminen

Juntunen, V. (2021). Rajavalvonta muuttuvassa maailmassa. Migration-Muuttoliike, 47(2), 20–24. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/109444

Numero

Osasto

Artikkelit