Pakolaistaustaisten nuorten aikuistuminen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

Kirjoittajat

  • Maili Malin

Avainsanat:

pakolaistaustaiset, muut maahanmuuttajataustaiset, toisen tai korkeamman asteen opinnot ja tutkinnot, Pohjoismainen vertailu

Abstrakti

Pohjoismainen CAGE-tutkimus on päättymässä ja on aika esitellä osaa keskeisimpiä  rekisteritutkimuksen tuloksia. CAGE:ssä (Coming of age in exile – Health and socioeconomic inequity
in young refugees in Nordic welfare states) tutkimme 2015-2020 pakolaistaustaustaisten ja muiden maahanmuuttajataustaisten, lapsena Pohjoismaihin muuttaneiden koulutuspolkuja, työmarkkinaosallisuutta sekä terveyttä Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Päätulos on, että Tanskassa kaikki maahanmuuttajataustaisten koulutusindikaattorit (suoritetut tutkinnot, koulutuspudokkaat, koulumenestys) olivat heikompia kuin muissa Pohjoismaissa. Ruotsin tulokset olivat parhaimpia. Norja ja Suomi sijoittuvat näiden kahden maan välille. Tutkimuksemme vahvisti  aikaisempia tutkimustuloksia siitä, että ulkomaalaistaustaiset suorittavat toisen ja korkeamman asteen  tutkintoja vähemmän kuin kantaväestö vielä niidenkin nuorten keskuudessa, jotka ovat syntyneet Suomessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-12-08

Viittaaminen

Malin, M. (2020). Pakolaistaustaisten nuorten aikuistuminen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Migration-Muuttoliike, 46(4), 22–25. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/100341

Numero

Osasto

Artikkelit