Kotouttaminen Suomessa

Katsaus vuosina 2013–2020 ilmestyneisiin julkaisuihin

Kirjoittajat

  • Mirkka Vuorento
  • Pekka Kettunen

Avainsanat:

kotoutumisen edistäminen, kotoutuminen, tutkimusaineistot

Abstrakti

Kotoutumisen edistämiseen liittyviä kysymyksiä on Suomessa tutkittu jo pitkään. Tarkastelemme seuraavassa, millaisin aineiston tutkimusta on tehty ja kenen ääntä on kuultu. Tutkimuskatsaus perustuu eri tietokannoista (Finna, Julkari,
Arto, Scopus ja Web of Science) tehtyihin hakuihin (suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset julkaisut vuosina 2010−2020) sekä poimintoihin Muuttoliikebibliografiasta (Leinonen 2019)1. Tässä käsitelty aineisto kattaa 23 tutkimusta ja selvitystä, jotka on valittu mukaan erityisesti kahden kriteerin perusteella: tuoreus ja empiirisyys. Julkaisut kohdentuivat sekä kotoutumisen edistämisen palveluihin että laajemmin maahan muuttaneen väestön työllistymistä ja kouluttautumista edistäviin palveluihin eri sektoreilla (kunnat, työvoimahallinto, kolmas sektori). Tutkimuksissa on
nostettu esiin kotoutumis-, työllistymis- ja koulutuspolkujen haasteita antaen samalla aineksia kehittämistyölle tai muutokselle.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-12-08

Viittaaminen

Vuorento, M., & Kettunen, P. (2020). Kotouttaminen Suomessa: Katsaus vuosina 2013–2020 ilmestyneisiin julkaisuihin. Migration-Muuttoliike, 46(4), 9–11. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/100336

Numero

Osasto

Artikkelit