Globaalin vapaan liikkuvuuden tavoittelua

Kirjoittajat

  • Ville Elonheimo

Avainsanat:

vapaa liikkuvuus, oleskelulupa, muuttoliikepolitiikka

Abstrakti

Maahanmuuttajan pitää rekisteröityä moniin järjestelmiin, oleskelulupa on vain yksi niistä. Monista päällekkäisistä rekistereistä, oleskelulupien monimutkaisuudesta ja politiikan kiristymisestä aiheutuu maahanmuuttajille ongelmia. Oleskelulupajärjestelmä ei ole välttämättömyys, joten kirjoituksessa tarkastellaan mahdollisuutta luopua siitä siten, että ihmiset kuitenkin tunnistettaisiin rajoilla passeillaan. Globaalin vapaan liikkuvuuden oloissa esille tulevat muun muassa turvallisuuden ja sosiaaliturvan kysymykset, jotka ovat ratkaistavissa ja tulee ratkaista kyseessä oleva politiikanalojen keinoin ilman liikkuvuuden rajoittamista. Kirjoituksessa ihminen ja ihmiskunta nähdään luonnollisina yksiköinä ja valtiota tarkastellaan välineenä ihmisten yhteistoiminnalle ja ihmisoikeuksien toteuttamiselle. Prosessissa globaalin vapaan liikkuvuuden luomiseksi voidaan ottaa mallia Euroopan unionin Schengen-alueen rakentamisesta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-01-01

Viittaaminen

Elonheimo, V. (2019). Globaalin vapaan liikkuvuuden tavoittelua. Siirtolaisuus-Migration, 45(1), 24–26. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89374