Valvotut keskukset EU:n alueella

Kirjoittajat

  • Anu Aavamäki

Avainsanat:

muuttoliike, valvotut keskukset, turvapaikanhakijat, Euroopan unioni

Abstrakti

Kesäkuussa 2018 Eurooppa-neuvosto kehotti kehittämään Euroopan unionin (EU) alueelle perustettavien, vapaaehtoisuuteen perustuvien niin sanottujen valvottujen keskusten (controlled centers) konseptia. Komission heinäkuussa 2018 toimittaman epävirallisen muistion mukaan valvotuissa keskuksissa tulisi pelastettujen maihinnousun jälkeen nopeasti, tehokkaasti ja luotettavasti erottaa laittomat muuttajat ja mahdollisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat. Keskukset toimisivat täydellä EU:n, sekä mahdollisesti eri järjestöjen, tuella ja niissä olisi tarkoitus käsitellä tapaukset EU:n voimassa olevan lainsäädäntökehyksen pohjalta huomioiden turvapaikkakäsittelyn ja palauttamisen välinen synergia sekä nopeat palautukset henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja kansainväliseen suojeluun tai eivät sitä hae. Konseptista haetaan vastausta Välimeren haastavaan tilanteeseen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-01-01

Viittaaminen

Aavamäki, A. (2019). Valvotut keskukset EU:n alueella. Migration-Muuttoliike, 45(1), 22–23. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89373