1.
Mäkelä M-L. Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen toimijuuden sidoksellisuus koulusiirtymissä. siirtmigr [Internet]. 1. syyskuuta 2018 [viitattu 20. toukokuuta 2022];44(3):21-5. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89563