1.
Bäkcman L, Pöyhönen S. Superdiversiteetti ja muuttoliikkeet. siirtmigr [Internet]. 1. kesäkuuta 2019 [viitattu 18. toukokuuta 2022];45(2):20-2. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89351