1.
Hanell T, Mattila M, Ahvenainen T, Raunio M. Joko lähdet, vastahan tulit? Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden muuttoliike Suomessa vuosina 2010–2021. siirtmigr [Internet]. 17. marraskuuta 2023 [viitattu 17. kesäkuuta 2024];49(2):34-41. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/141138