1.
Hanell T, Mattila M. Aluekehitys ja maan sisäinen muuttoliike. siirtmigr [Internet]. 17. marraskuuta 2023 [viitattu 30. marraskuuta 2023];49(2):1-3. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/141123