Heikkilä, Elli. ”MIPEX 2015: Finland Ranks 4th Out of 38 Countries”. Siirtolaisuus-Migration 42, no. 3 (syyskuuta 1, 2015): 36. Viitattu toukokuuta 18, 2022. https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89818.