[1]
M. Enlund, ”Centret för Svenskfinland”, siirtmigr, vsk. 42, nro 1, ss. 49–51, tammi 2015.