Heikkilä, E. (2013) ”Suomi tarvitsee kansainvälisiä opiskelijoita”, Migration-Muuttoliike, 40(4), ss. 3–4. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89940 (Viitattu: 7heinäkuuta2022).