Heinilä, J. (2015) ”Siperian-kirjeitä Siirtolaisuusinstituutin arkistolle”, Migration-Muuttoliike, 42(1), s. 47. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89859 (Viitattu: 7heinäkuuta2022).