Heikkilä, E. (2015) ”Turun kaupunkitutkimusohjelma panostaa monialaiseen aluetutkimukseen”, Migration-Muuttoliike, 42(1), s. 45. Saatavissa: https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89857 (Viitattu: 7heinäkuuta2022).